ข้อมูลผลิตภัณฑ์  
 You are here : ข้อมูลผลิตภัณฑ์ > เมล็ดพันธุ์ข้าวขาวพันธุ์ ซี.พี. 111 / Login

เมล็ดพันธุ์ข้าวขาว ซีพี 111
   
ลักษณะเด่น

  ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล 

  ผลผลิตสูง 1,362 กิโลกรัมต่อไร่ (ผลผลิตเฉลี่ย 1,037 กิโลกรัมต่อไร่ ที่ความชื้น 25%)
   
ลักษณะประจำพันธุ์
  ข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง
  ปลูกได้ทั้งนาปีและนาปรัง
  อายุเก็บเกี่ยว 115-120 วัน
  เปอร์เซนต์ข้าวต้น 40-50%
  ปริมาณอมิโลส 28%
  รวงยาว เมล็ดต่อรวงมาก
  ทรงกอตั้ง แตกกอดี
 
สนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ โทร. 02-675-8800 ต่อ 1212, 1440 


Copyright © 2007 by Crop Integration Business C.P. Group All right reserved.  | Support By CDPIO
 | Login