ข้อมูลผลิตภัณฑ์  
 You are here : ข้อมูลผลิตภัณฑ์ > เมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ราชการ กข 41 / Login

ข้าวพันธุ์ราชการ กข 41
   

 

 

 

ลักษณะประจำพันธุ์ กข 41

1. เป็นข้าวเจ้า ความสูงประมาณ 95-116 เซนติเมตร
2. เป็นพันธุ์ข้าวไม่ไวต่อช่วงแสง
3. อายุเกี่ยวประมาณ 125-130 วัน
4. ทรงกอตั้ง ลำต้นแข็งมาก กาบใบและใบมีสีเขียว
5. เมล็ดข้าวเปลือกสีฟาง ข้าวกล้องสีขาว รูปร่างเรียว
6. เมล็ดข้าวเปลือกสีฟาง  ยาว x กว้าง x หนา = 10.7 x 2.6 x 2.2 มิลลิเมตร
7. เมล็กข้าวกล้อง ยาว x กว้าง x หนา = 8.0 x 2.3 x 1.9 มิลลิเมตร
8. ปริมาณอมิโลสต่ำ (27.15%)
9. คุณภาพข้าวสุกนุ่ม
10.ระยะพักตัวของเมล็ดพันธุ์ประมาณ 4 สัปดาห์

ผลผลิต
- ให้ผลผลิตเฉลี่ย 894 กิโลกรัม/ไร่

ลักษณะเด่น
- ผลผลิตสูง  มีเสถียรภาพดี สูงกว่าสุพรรณบุรี 1 (795 กก./ไร่) พิษณุโลก 2 (820 กก./ไร่) สุพรรณบุรี 3 (768 กก./ไร่)  กข29 (835 กก./ไร่) และชัยนาท 1 (812 กก./ไร่) คิดเป็นร้อยละ 23,  5, 13, 4  และ 20   ตามลำดับ
- ค่อนข้างต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และโรคไหม้
- คุณภาพเมล็ดทางกายภาพดี เป็นข้าวเจ้าเมล็ดยาว เรียว  ท้องไข่น้อย คุณภาพการสีดี  สามารถสีเป็นข้าวสาร 100 เปอร์เซ็นต์ได้   

ข้อควรระวัง
- อ่อนแอต่อโรคขอบใบแห้ง  ไม่ควรใส่ปุ๋ยไนโตรเจนในระดับสูงเกินไปจะทำให้เกิดโรครุนแรง  อ่อนแอต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ในเขตจังหวัดนครปฐม และ ปทุมธานี  การปลูกในช่วงกลางเดือนกันยายน – พฤศจิกายน  จะกระทบอากาศเย็น ทำให้ผลผลิตต่ำกว่าปกติ

พื้นที่แนะนำ

- เหมาะสำหรับปลูกในพื้นที่นาชลประทาน ภาคเหนือตอนล่าง สำหรับเป็นทางเลือกของเกษตรกร ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล


 

 Copyright © 2007 by Crop Integration Business C.P. Group All right reserved.  | Support By CDPIO
 | Login