ข้าวโพดอาหารสัตว์

 

   


ข่าวสารกิจกรรม

เกษตรกรตัวอย่าง
คุณนงนุช  สว่างศรี ชาวนารุ่นใหม่ อายุ 35 ปี  ปลูกข้าวที่ ต.กระเสียว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
 คุณนงนุช สว่างศรี ชาวนารุ่นใหม่ อายุ 35 ปี ปลูกข้าวที่ ต.กระเสียว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
  คุณนงนุช  สว่างศรี    ถือเป็นชาวนารุ่นใหม่ที่จัดอยู่ในเกษตรกรชุดหัวไวใจสู้  อายุ 35 ปี  ปลูกข้าวที่ ...
 
แชมป์ชาวนามืออาชีพ คลองนกกระทุง อ.บางเลน จ.นครปฐม : ประดับ ปานภาษี และ อเนก สุขาบูรณ์
 แชมป์ชาวนามืออาชีพ คลองนกกระทุง อ.บางเลน จ.นครปฐม : ประดับ ปานภาษี และ อเนก สุขาบูรณ์
  "ข้าวซีพี 304 หว่านไว้ 3 คืน แล้วปล่อยน้ำเข้าแปลง พวกหญ้า ข้าวดีด ข้าวเด้ง ขึ้นไม่ได้ แต่ข้าวกลับโตขึ้นมาได้ ต้นข้าวแข็งแรง แตกกอด...
 
วรรณะ ชัยชนะ ชี้ ซีพี 304 ให้ผลผลิตดีแม้ในฤดูนาปรัง อากาศหนาวเย็น
 วรรณะ ชัยชนะ ชี้ ซีพี 304 ให้ผลผลิตดีแม้ในฤดูนาปรัง อากาศหนาวเย็น
    “หว่านข้าวในช่วงเดือนพฤษจิกายน เก็บเกี่ยวได้ในเดือน กุมภาพันธุ์   ซึ่งตามปกติแล้วเนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่ว...
 
เทคโนโลยีและการเพิ่มประสิทธิภาพทางการเกษตร


Copyright © 2007 by Crop Integration Business C.P. Group All right reserved.  | Support By CDPIO
 | Login